در یک روز گرم تابستان ، یعنی تیرماه سال ۱۳۴۹در حالی که پدر و مادرفقیرم د ر انتظار تولد پنجمین فرزند خود بودند،چشم به جهان هستی گشودم و به این دنیای پر هیاهوآمدم. دوران کودکی به شیرینی سپری شد ،شب عاشورای سال ۱۳۵۶به همراه مادر با ایمان و فداکارم تا ساعت ۲ بامداد در […]